Organizačně právní poradenství ke správě budov
Ústí nad Labem

 
Poskytujeme právní, účetní a organizační poradenství v oblasti správy nemovitostí, vymáhání pohledávek, získání úvěru či likvidace škod. Oslovte kancelář M-BETA s.r.o. v Ústí nad Labem.
 
 

Organizačně právní služby

 
  • poskytujeme konzultace statutárním zástupcům domů v oblasti právní, účetní a organizační, vztahující se ke správě domů
  • vyhotovujeme podklady pro vypracování žaloby při vymáhání dluhů soudní cestou
  • spolupracujeme při získávání úvěrů na opravy společných částí domů
  • spolupracujeme při likvidaci škod v případě pojistných událostí
  • organizačně a administrativně zajišťujeme shromáždění vlastníků, na kterých jsou měněny stanovy či voleni členové výboru včetně zastoupení společenství před rejstříkovým soudem
 
 
 
Správa budov Ústí nad Labem